Arşivler

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

2018-2019 Çalışma Takvimi İNDİR

Reklamlar

E-Müfredat Modülü Sınıf ve Alan Zümresi/Kurul Oluşturma

E-Müfredat Modülü Sınıf ve Alan Zümresi/Kurul Oluşturma

E-Müfredat Modülü Sınıf ve Alan Zümresi/Kurul Oluşturma İş ve İşlemleri
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Hazırlayan: Bayram DEMİRÖZ
Kendisine teşekkür ediyoruz…

E-MÜFREDAT UYGULAMA BASAMAKLARI

E-MÜFREDAT UYGULAMA BASAMAKLARI
1. Okul yöneticisini il/ilçe sistem yöneticisi yetkilendirir.
2. Okul yöneticisi kendi okulundaki zümre/kurul başkanlarına yetki verir.
3. Yetki verilen zümre/kurul başkanı sisteme giriş yapıp Kurul Tanımlama(Toplantının tarihini, saatini, yerini, branşını belirleme) yapar.
4. Oluşturduğu kurulun gündem maddelerini belirler ve katılımcıları ekler.Kurul başkanı ve yardımcısını belirler.
5. Eklediği katılımcılara sistem üzerinden sms ve E-posta gönderimi sağlar.
6.Katılımcı sistem üzerinden katılacağını/izinli-raporlu olduğunu/görevli-seminerde olduğunu seçeneklerinden uygun olanı onaylar.
7. Belirlenen tarihte kurul/zümre toplanır.
8. Maddeler üzerinde tek tek görüşme yapılır ve alınan kararlar maddeler altına ilgili yere işlenir ve her madde için kaydedilir.
9. Tüm maddeler bittikten sonra kurul/zümre üyeleri tek tek sistem üzerinden kurul/zümre yi onaylar.(Raporlu/izinli olanlar ile görevli/seminerde olanlar da onaylar.Kararlara isterlerse gerekçe yazarak şerh düşebilirler.)
10. Tüm üyelerce onaylanan toplantı zümre başkanı tarafından sonlandırılır.
11. Son olarak toplantı Okul Yöneticisine onaya gelir.
12. Okul Yöneticisi toplantıyı inceler uygun bulursa onaylar veya uygun bulmayarak tekrar görüşülmesi için reddeder.
13.Onaylanan kurul/zümreyi Kurul Başkanı kararlar ve sonuçlar bölümünden herbir maddeyi yıl boyunca tek tek tıklayıp olumlu/olumsuz sonuçlanmıştır ya da diğer seçeneklerden birini onaylayıp kaydeder.Ayrıca zümrenin çıktısı raporlar kısmından alınarak katılımcılara imzalatılıp arşivlenir.