Arşivler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Ünitesi Tek Fasikül

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Ünitesi Tek Fasikül

5.SINIF BİREY VE TOPLUM ÜNİTESİ TEK FASİKÜL İNDİR

Reklamlar

Devlet Organları(Yasama-Yürütme-Yargı)

Devlet Organları(Yasama-Yürütme-Yargı)

Gerçekleşen Düşler Ünitesi Özet

 

 

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER
Buluş: Bir şeyin ilk kez ortaya koyulması, icat edilmesidir.
Mucit: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimsedir.
Buluş yapılmasında insanların ihtiyaçlarının etkisi olmuştur. Ateşin, tekerleğin, yazının bulunması gibi.
Teknolojik gelişmelerle buluşlar birbiriyle ilişkilidir. Örneğin icat edilen telefon teknolojik gelişmeler sonucu bugünkü halini almıştır.
İcat edilen ürünler insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelince günümüz teknolojisi ile gelişirler.
İnsanların hayatını etkileyen birçok buluş vardır. Bu buluşların en önemlilerinden birisi ateştir.
Ateşin bulunmasıyla insanlar yemeklerini pişirmeye başlamışlar, ısınmaya ve ateşi ışık kaynağı olarak kullanmaya başlamışlardır.
Demirin bulunmasıyla tarımda gelişmeler sağlamışlardır.
Tekerleğin bulunmasıyla yüklerini kolayca taşımışlar, basit ulaşım araçları yapmışlardır.
Yazının bulunmasıyla insanlar bilgi birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmışlardır.
Buhar makinesinin yapılması, telgrafın kullanılması ve elektriğin bulunması insanların hayatını etkileyen en önemli buluşlardan bazılarıdır. Buluşlar ve icatlar insanların hayatını kolaylaştırır, değiştirir ve zaman kaybını azaltır. Okumaya devam et

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Gerçekleşen Düşler Ünite Özeti

 

 

‘GERÇEKLEŞEN  DÜŞLER’  KONU ANLATIMI

Buluş: Bir şeyin ilk kez ortaya koyulması, icat edilmesidir.
Mucit: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimsedir. Buluş yapılmasında insanların ihtiyaçlarının etkisi olmuştur. Ateşin, tekerleğin, yazının bulunması gibi.Teknolojik gelişmelerle buluşlar birbiriyle ilişkilidir. Örneğin icat edilen telefon teknolojik gelişmeler sonucu bugünkü halini almıştır.İcat edilen ürünler insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelince günümüz teknolojisi ile gelişirler.İnsanların hayatını etkileyen birçok buluş vardır.

 • Bu buluşların en önemlilerinden birisi ateştir.Ateşin bulunmasıyla insanlar yemeklerini pişirmeye başlamışlar, ısınmaya ve ateşi ışık kaynağı olarak kullanmaya başlamışlardır.
 • Demirin bulunmasıyla tarımda gelişmeler sağlamışlardır.
 • Tekerleğin bulunmasıyla yüklerini kolayca taşımışlar, basit ulaşım araçları yapmışlardır.
 • Yazının bulunmasıyla insanlar bilgi birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmışlardır.
 • Buhar makinesinin yapılması, telgrafın kullanılması ve elektriğin bulunması insanların hayatını etkileyen en önemli buluşlardan bazılarıdır.

Buluşlar ve icatlar insanların hayatını kolaylaştırır, değiştirir ve zaman kaybını azaltır.Hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz etkileyen buluş ve icatlar da vardır. Örneğin cep telefonları iletişim alanında insanlara kolaylık sağlar. Fakat uzun süre kullanıldığında yaydığı radyasyon nedeniyle insan sağlığına zarar verir.Buhar makinesinin icadı ile buhar gücünün makinelerde kullanılması büyük fabrikalar, gemiler yapma imkânını doğurmuştur. Buhar makinesi sanayi çağının başlamasına neden olmuştur.Bilgisayarın icat edilmesi ile bilgisayar ve internet bilgi çağının başlamasını sağlamıştır. Okumaya devam et

Sosyal Bilgiler 5 Toplum İçin Çalışanlar Ünitesi-2

 

 

ÜNİTE : TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR II.BÖLÜM
ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

Bir toplumda sivil toplum kuruluşlarının fazla ve çeşitli olması toplum için yararlıdır. Ülkemizde yakın amaçlarla çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları vardır.

A) Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİVAKFI(TEGEV)

1995’TE Suna Kıraç’ın öncülüğünde kurulmuştur. Kurduğu eğitim parkları ve öğrenim birimlerinin yanı sıra gezici öğrenim birimleriyle de hizmet vermektedir. Ülkemizde eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum örgütüdür.

ANNE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI (AÇEV)

1993 yılında eğitim alanında projeler  geliştirmek, uygulamak ve  danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ÇEV)

Ülkemizde eğitimin yaygınlaşmasını ve çağdaşlaşmasını sağlamak amacıyla 1944 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ülkemizin laik, akılcı, özgür ve demokratik niteliklerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Okumaya devam et

Sosyal Bilgiler 5 Toplum İçin Çalışanlar Ünitesi-1

 

 

ÜNİTE : TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR I.BÖLÜM
TOPLUMSAL İHTİYAÇLARIMIZ

Toplum:Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümüdür.

İnsan toplum içinde doğar, yaşar ve büyür.Bu esnada bebekliğimizden yaşlılığımıza kadar bir çok şeye ihtiyaç duyarız.Bunlardan bazılarını kendimiz tek başımıza karşılayabiliriz. Ama bazılarını başkalarından yarım alarak karşılayabiliriz.İnsan için bu bir zorunluluktur. Çünkü insan dayanışma ve yardımlaşma içinde olmak zorundadır

Yalnızca insanlarla bir araya gelerek giderebileceğimiz ihtiyaçlarımıza temel ihtiyaçlar denir.İnsanların, yaşamlarını daha iyi sürdürebilmesi, bazı temel ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. Bu temel ihtiyaçlar:

Beslenme,Sağlık, Giyinme, Eğitim, Barınma, Adalet, Güvenlik,Yaşanabilir bir çevredir.

Bu temel ihtiyaçlarımız aynı zamanda en doğal haklarımızdır.

Temel ihtiyaçlarımız dışında eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım gibi toplumsal yaşamdan doğan ihtiyaçlarımız da vardır.Ayrıca karşılandığında mutluluk duyacağımız sosyal ihtiyaçlarımız da vardır. Dinlenme, eğlenme, gezme, kitap okuma gibi… Okumaya devam et

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet-2

 

 

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet-2

 YAŞADIĞIMIZ YERİN YÖNETİMİ:

Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. Türkiye’de 81 ile bağlı olan toplam 957 ilçe bulunmaktadır.
İl, merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İli, vali yönetir. İlçe, illere bağlı yönetim birimidir. İlçeyi, kaymakam yönetir.
İller yasa ile kurulur. İl yönetimi üç bölümden oluşur.
Bunlar;
1. Vali,

 •     İl yönetim başkanları,
 •      İl İdare Kurulu’dur.

     1-) VALİLER, merkezî yönetimin (hükümetin) ildeki temsilcileridir. İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı, cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan valiler, tüm bakanlıklara karşı sorumludurlar. Bakanlıklara bağlı illerdeki müdürlükler, valilerin emir ve denetiminde bulunurlar.

 Valilerin Bazı Görevleri:

 • İl sınırları içinde yasaları, Bakanlar Kurulu kararını ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak
 • Valiliğe bağlı memurları denetlemek.
 • İlgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin kültür, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında gelişip kalkınmasını sağlamak
 • İldeki vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikâyetlerini dinlemek
 • İldeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak
 • İl İdare Kurulu ve İl Genel Meclisinin çalışmalarına başkanlık etmek
 • Millî bayramlara, merkezî yönetimi temsilen katılmak, törenlere başkanlık etmek, halkın bayramını kutlamak

Okumaya devam et

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet-1

 

 

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet

ÜNİTE : BİR ÜLKE BİR BAYRAK 1.BÖLÜM
TOPLUMSAL YAŞAM VE YASALAR

Yeryüzünde birbirinden farklı pek çok toplum bulunur. Her toplumda da toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar vardır. Eğer bu toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar olmasaydı toplumda bir düzen oluşmazdı. Herkes kendi isteği gibi davranırdı. Başkalarını düşünmez, kendi çıkarları için çalışırdı. İnsanlar birbirlerine zarar verirdi. Toplumsal yaşam çekilmez bir hâl alırdı.

Toplum yaşamını düzenleyen yasalar insanlar arasındaki ilişkileri de düzenler.. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar yazısız ve yazılı kurallar olmak üzere ikiye ayrılır.

 1. YAZISIZ KURALLAR:

Örfler, âdetler, gelenek ve görenekler, görgü kuralları, ahlak kuralları yazısız yasalardır.

Bu kurallar toplum içindeki davranışlarımızı düzenleyen saygı ve sevgiyi temel alan kurallardır.Bu yasalar, kişilerin davranışlarını iyi-kötü, doğru yanlış,olumlu-olumsuz olarak değerlendirirler.Bunlara uymayan kişiler toplum tarafından ayıplanır,kınanır. Onlarla kimse arkadaşlık etmez, konuşmak istemez. Bu kişiler yalnız kalır.Bu kurallara uymayan kişiye devlet ceza vermez. Ancak bu kişilere toplum hoş gözle bakmaz,ayıplar ve dışlar.

Yazısız kurallar;

v  Toplum içinde kendiliğinden doğar.

v  Davranış biçimleri ile nesilden nesle geçer ve süreklilik kazanır.

v  Toplumdan topluma değişiklikler gösterebilir Okumaya devam et