Arşivler

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

İlk Türk İslam Devletlerine Kültür ve Medeniyet

iidku

İlk Türk İslam Devletlerine Kültür ve Medeniyet dosyasını İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklamlar

Lidyalılar

 

 

 

LİDYALILAR

lidyalilar

 1. Lidyalılar ise Menderes ve Gediz ırmakları arasında kurulmuştu.
 2. Başkentleri Manisa yakınlarındaki Sard’dır.
 3. Tarım, hayvancılık ve ticaret başlıca geçim kaynakları olmuştur.
 4. İlk Çağda Anadolu’nun en işlek ticaret yolu olan “Kral Yolu” nu yapan Lidyalılar, bu yol ile doğu -batı kültürlerinin kaynaşmasını sağlamışlardır. Kral Yolu Sard’dan başlar Mezopotamya’da Ninova’da biterdi.
 5. Kara ticaretinde gelişen Lidyalılar ürettikleri malları Kral Yolu ile Mezopotamya’ya gönderir oradan da ihtiyaçlarını alırlardı.
 6. Lidyalılar ticareti kolaylaştırmak amacı ile parayı icat ettiler. Böylece takas usulü değiş-tokuş usulü sona erdi
 7. Ticaret kolaylaştı. Ekonomik hayat canlandı.
 8. Zengin olan Lidyalıların ordusu da paralı askerlerden oluşurdu. Bu durum kısa sürede yıkılmalarına neden olmuştur.
 9. Lidyalılar, Frigler gibi Tümülüs tipi mezarlar yapmışlarıdır
 10. Çok tanrılı inanca sahip olmuşlardır.
 11. Altın işletmeciliği, heykeltraşlık, dokumacılık ve seramikte ileri gitmişlerdir. Ülke krallıkla yönetiliyordu.

 

 

Frigler

 

 

FRİGLER (MÖ 750 – MÖ 600)

frigler

 1. Orta Anadolu’da Sakarya Nehri çevresinde kurulmuştur.
 2. Başkentleri Gordion (Polatlı) dır.
 3. Ülke krallıkla yönetilirdi. Krallarına Midas unvanı verilmiştir
 4. En önemli tanrıları Kibele adı verilen toprak ve bereket tanrıçasıydı.
 5. En önemli geçim kaynağı tarımdı. Bu nedenle tarımla ilgili ağır cezaları vardı. Öküz öldüren ya da saban kırana ağır cezalar verilirdi.
 6. Fibula adı verilen çengelli iğneler yaptılar. Madencilikte ilerlemişlerdir.
 7. Frigler hiç çivi kullanmadan mobilya yapabiliyorlardı. Ağaç işlemeciliği ve mobilyacılıkta ilerlemişlerdir.
 8. Tapates adı verilen halı ve kilimleri çok meşhurdu. Dokumacılıkta ilerlemişlerdir.
 9. Frigler krallarını ve soylu kişileri Tümülüs denilen yığma mezarlara gömerdi. Ağaçtan işlenerek üzeri toprakla örtülen mezar çeşididir. Diğer ölülerini ise geometrik şekillerle süslü Kaya Mezarları’na gömmüşlerdir.
 10. Çok tanrılı inanca sahip olmuşlardır.

 

 

 

Hititler

 

 

Hititler

hititler

 1. Başkentleri Hattuşaş‘tır (Çorum-Boğazköy).
 2. M.Ö. 1700’lerde Kızılırmak yayı içerisinde kurulmuşlardır.
 3. Devleti krallar yönetirdi, fakat Pankuş adı verilen meclis ise krala yardımcı olmaktaydı. Gerektiğinde bu meclis kralın işlerini denetlerdi.
 4. Hitit kralları hem başkomutan, başrahip ve baş yargıç idi. Askeri, dini ve hukuki otoriteye sahiptiler.
 5. Tavananna adlı kraliçelerde yönetimde etkiliydi.
 6. Tanrıya hesap vermek için bir yıl içinde olan iyi veya kötü olayları anal adı verilen yıllıklara yazarlardı.
 7. Tarafsız ve objektif tarih yazıcılığını Hititler başlatmıştır.
 8. Medeni hukuk gelişmiştir.
 9. Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı.
 10. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşmasını Mısır ile M.Ö 1280’de imzalamışlardır.

 

 

Asurlular

 

 

 

Asurlular

 

asurlular

 1. Başkentleri Ninova’dır.
 2. Asurlu tüccarlar Kayseri – Kültepe ile ticaret yapmışlardır. Kültepe’deki kazılarda Sümer Çivi yazısı ile yazılmış tabletler bulunmuştur.
 3. Sümerlerin kullandığı yazı, Asurlu tüccarlar tarafından Anadolu’ya getirilmiş, böylece Anadolu Tarihi Çağlara girmiştir.
 4. Dünyadaki ilk kütüphaneyi başkent Ninova’da yaptılar ve arşivcilik faaliyetlerini başlattılar.
 5. Çömlekçi çarkını kullanan Asurlular bu sayede hızlı ve seri kap kacak üretebiliyorlardı.
 6. Ticaretle uğraşmışlar ve Anadolu’da karum adı verilen ticaret kolonileri kurmuşlardır.
  Koloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke.