Arşivler

Lale Devri Islahatları

Duraklama ve Gerileme Dönemi Islahatları

 

LALE DEVRİ RENKLİ İNDİR

LALE DEVRİ RENKSİZ İNDİR

 

Reklamlar

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları İndir

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Osmanlı Deniz İmparatorluğu-Denizlerde Gelişmeler

Osmanlı Deniz İmparatorluğu-Denizlerde Gelişmeler

denizlerde-gelismeler

Osmanlı Deniz İmparatorluğu-Denizlerde Gelişmeler dosyasını İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi

 

 

A) MİRİ TOPRAKLAR: Fetih yoluyla devlet mülkiyetine geçen  arazilerdir. Fethedilen topraklar Nişancı  tarafından miri olarak tapu  defterlerine kaydedilirdi.Bu topraklar devlete ait olduğu için   devredilemez satılamaz ve
bağışlanamazdı.

MIRI TOPRAKLARIN BAŞLICALARI ŞUNLARDIR:

1. DİRLİK ARAZİ:  Bu topraklar hizmet karşılığı olarak çeşitli dereceden devlet memurlarına maaş karşılığı  olarak verilirdi. Dirlik arazi gelirin büyüklüğüne göre üçe ayrılırdı.

 A) HAS:     Yıllık geliri 100.000 akçe ve üzeri topraklardır. Hanedan mensuplarına, Divan yelerine,  Beylerbeyine ve Şehzadelere verilirdi.

 B) ZEAMET: Yıllık geliri 20.000 ila 100.000 akçe arasındaki topraklardır. Kadı ve Subaşı gibi orta  dereceli memurlara verilirdi. Okumaya devam et

Zaman İçinde Bilim Türk İslam Bilim Adamları

 

 

FARABİ
Ortaçağ’da yaşamış büyük İslam filozoflarından biridir. Aristonun felsefesini İslami açıdan yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmıştır. İslam felsefe geleneğinde Aristo «ilk öğretmen», onun yetkin yorumcusu Farabi ise, «ikinci öğretmen» olarak nitelenir.

GAZALİ
Farabi ve İbni Sina’nın karşısına, İslâm felsefesinin üçüncü önemli kişiliği olan Gazali bir eleştirmen olarak çıkar. Kimyaı Saadet, Ihyau Ulumuddin adlı eserleri tanınmıştır.

İBN RÜŞD
İbn Rüşd, felsefe-din arasında bir uyuşmazlık değil, tersine bir bütünlük olduğunu, bu ikisinin bir tek gerçeğin iki ayrı anlatım biçimi sayılması gerektiğini ortaya koymasıyla tanındı. 

İBNİ SİNA

Eserleri Latince’ye ve Almanca’ya çevrilmiş, tıp, kimya ve felsefe alanında Avrupa’yı aydınlatmıştır. Onu Latinler “Avicenna” adıyla anarlar. İbn-i Sina’nın El Kanûn fi’t-tıb adlı eseri uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. Okumaya devam et

Söz Uçar, Yazı Kalır

 

 

Tarih, insanın yazıyı bulmasıyla başladı. Yazıyı bulan ilk uygarlık  Sümerlerdir. Kil tablet üzerine yazdıkları harflerin biçimi çiviye benzediği için bu yazıya “Çivi Yazısı” denmiştir.

Yazının ilk olarak Sümer rahipleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Sümer rahipleri yazıyı, tapınak ve depolarda bulunan malları ve bunları tapınaklara veren kişileri kaydetmek amacı ile kullanmışlardır.

Sümer yazısının ilk yaygın örneklerinde; zirai ürünleri temsil eden tahıl, koyun, dana, balık, dağ, çocuk vb. yazılar onlara benzeyen şekillerle ifade edilmiştir.

  • Sümerler konuşma dilini yazı diline çevirerek düşünceyi ve tarihi gelecek kuşaklara aktarmanın yolunu bulmuşlardır.
  • Yazının icadı, insanların belli merkezlerde toplanarak ilk şehir devletleri ve krallıklar kurmaya başlamalarıyla birlikte gerçekleşmiştir. ( Bu durum yazının toplum yaşamının bir gereği olduğunu gösterir. )

Eski Mısırlıların kullandığı resimli yazıya “Hiyeroglif” denir. Bu yazıda harfler resimlerle ifade edilir, duvara ve anıtlara yazılırdı. Okumaya devam et

İkta ve Tımar Sistemi

 

 

İKTA SİSTEMİ
Osmanlı Devleti’nin; devlet görevindeki hizmetlerine karşılık olmak üzere bir kısım asker ve memurlara, belirlenmiş bölgelerde, kendi adlarına vergileri toplama yetkisiyle birlikte verdiği topraktır. İkta ve dirlik olarak da adlandırılır. Bu sistemde arazi, tımar verilen kimsenin mülkü değildir. Tımar sahibi halkın devlete ödemesi gereken vergileri devletin izni ile toplardı.
Kişiye verilen toprakların vergisi, ikta sahibi tarafından toplanırdı. Bu vergilere karşılık devlete asker beslemek, o bölgenin güvenliğini sağlamak zorundaydı.
Osmanlı Devleti’nde tımar sahibi, belirlenen hizmetleri yaptığı sürece, devlete ait çeşitli vergileri kendi adına toplama hakkından faydalanabiliyordu. Bu hak, görülen vazifeye bağlı bir maaş olup, tımarın satılması, vakfedilmesi veya miras olarak varislerine bırakılması mümkün değildi.
Tımar Sisteminin Faydaları
1- Devletin maaş yükü azalmıştır
2- Devlet, üretimi denetim altına alarak sürekliliğini sağlamıştır
3- İkta verilen bölgelerin güvenliği sağlanmıştır. Böylece devlet otoritesi korunmuştur.
4- Göçebe yaşayan Türkmenler, yerleşik hayata geçmiştir.
5- Vergiler düzenli bir şekilde toplanmıştır.
6-Eyalet askerlerini bu sistem sayesinde yetiştirmiş,
7- Ülkenin bayındır hâle gelmesini ve araziden daha iyi faydalanılmasını sağlamış

Okumaya devam et