Tag Archive | Atatürkçülük

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-5.Ünite Atatürkçülük Tek Fasikül

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-5.Ünite Atatürkçülük Tek Fasikül
ataturkculuk

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-5.Ünite Atatürkçülük Tek Fasikül RENKLİ İNDİR

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-5.Ünite Atatürkçülük Tek Fasikül RENKSİZ İNDİR

Reklamlar

Atatürkçülük-Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürkçülük-Atatürkçü Düşünce Sistemi

1-ataturkculuk

Atatürkçülük-Atatürkçü Düşünce Sistemi RENKLİ İNDİR
Atatürkçülük-Atatürkçü Düşünce Sistemi RENKSİZ İNDİR

Atatürkçü Düşüncede Sosyokültürel Güç

 

 

Atatürkçü Düşüncede Sosyokültürel Güç

sosyokulturel guc

Sosyokültürel güç, milleti oluşturan fertlerin niteliklerini ifade eder. Bu niteliklerin başında ise eğitim ve kültür gelir. “Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.” diyen Atatürk, bir milletin gücünün, sahip olduğu maddi varlıklarından çok eğitim ve kültür düzeyiyle ölçülebileceğine inanan bir liderdir.

Atatürk millî kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaç edinmiştir. Bu konudaki düşüncesini de “Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir. Yüksek ve inkılapçı bir kültür seviyesine varmak için önümüzdeki yıllarda daha çok emek vereceğiz.” sözleriyle ifade etmiştir.

 

 

Atatürkçü Düşüncede Ekonomik Güç

Atatürkçü Düşüncede Ekonomik Güç

eknomik guc

Ekonomik Güç: Atatürk, Türk milletinin varlığını ve bağımsızlığını koruyabilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini biliyordu. O “Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de en başta bulunan mühim işimiz, iktisat işidir.” sözünde de belirttiği gibi ekonomiyi diğer bütün işlerin önünde görüyordu.

Ekonomik gücü harekete geçirmeye çalışan Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından İzmir İktisat Kongresi’ni toplayarak millî ekonomi ilkesinin esaslarını belirledi. Bu ilke doğrultusunda tarım, sanayi, ulaşım, ticaret ve madencilik alanlarında önemli atılımların gerçekleşmesini sağladı. Böylece ülkemizin ekonomik yönden kalkınmasının yollarını açtı.

Atatürkçü Düşüncede Siyasi Güç

 

Atatürkçü Düşüncede Siyasi Güç
siyasi guc

Siyasi Güç: Atatürk Anadolu’ya geçmek üzere İstanbul’dan ayrılırken millî egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir devlet kurmaya karar vermişti. Bu nedenle Samsun’a çıktıktan sonra yaptığı konuşmalarda, yayımladığı genelgelerde ve topladığı kongrelerde sürekli biçimde millet iradesini öne çıkarmaya çalıştı. 23 Nisan 1920’de de BMM’yi açarak Türk milletine kendi kendisini yönetme imkânını sağladı. O, Millî Mücadele’nin en buhranlı günlerinde bile kararlarını Meclisin onayına sunarak millî iradeye bağlı kalmaya özen gösterdi.

Atatürk “Milleti idarede ilkemiz, milletin müşterek ve umumi fikir ve eğilimlerine uymaktır.” diyerek milletin siyasi gücünü esas alan bir yönetim anlayışını benimsemiştir.

Atatürkçülük Ünitesi Konu Tarama Testi

 

Atatürkçülük Ünitesi Konu Tarama Testi İndir

Image and video hosting by TinyPic

Atatürkçülük Ünitesi Konu Tarama Testi İNDİR

 

CEVAP ANAHTARI:

1-D 2-C 3-C 4-C 5-D 6-C 7-C 8-D 9-D 10-B 11-C 12-D 13-B 14-C 15-D 16-C 17-D 18-D 19-C 20-B 21-B 22-C 23-C 24-D 25-C 26-C 27-D 28-A 29-B 30-A 31-D 32-A 33-C 34-C 35-D