Tag Archive | Bir Ülke Bir Bayrak

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet-2

 

 

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet-2

 YAŞADIĞIMIZ YERİN YÖNETİMİ:

Ülkemiz, devletin kamu hizmetlerini her yere daha rahat götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. Türkiye’de 81 ile bağlı olan toplam 957 ilçe bulunmaktadır.
İl, merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İli, vali yönetir. İlçe, illere bağlı yönetim birimidir. İlçeyi, kaymakam yönetir.
İller yasa ile kurulur. İl yönetimi üç bölümden oluşur.
Bunlar;
1. Vali,

  •     İl yönetim başkanları,
  •      İl İdare Kurulu’dur.

     1-) VALİLER, merkezî yönetimin (hükümetin) ildeki temsilcileridir. İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu’nun kararı, cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan valiler, tüm bakanlıklara karşı sorumludurlar. Bakanlıklara bağlı illerdeki müdürlükler, valilerin emir ve denetiminde bulunurlar.

 Valilerin Bazı Görevleri:

  • İl sınırları içinde yasaları, Bakanlar Kurulu kararını ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak
  • Valiliğe bağlı memurları denetlemek.
  • İlgili bakanlıklarla bağlantı kurarak ilin kültür, eğitim, ulaşım, sanayi alanlarında gelişip kalkınmasını sağlamak
  • İldeki vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikâyetlerini dinlemek
  • İldeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak
  • İl İdare Kurulu ve İl Genel Meclisinin çalışmalarına başkanlık etmek
  • Millî bayramlara, merkezî yönetimi temsilen katılmak, törenlere başkanlık etmek, halkın bayramını kutlamak

Okumaya devam et

Reklamlar

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet-1

 

 

Sosyal Bilgiler 5 Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi Özet

ÜNİTE : BİR ÜLKE BİR BAYRAK 1.BÖLÜM
TOPLUMSAL YAŞAM VE YASALAR

Yeryüzünde birbirinden farklı pek çok toplum bulunur. Her toplumda da toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar vardır. Eğer bu toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar olmasaydı toplumda bir düzen oluşmazdı. Herkes kendi isteği gibi davranırdı. Başkalarını düşünmez, kendi çıkarları için çalışırdı. İnsanlar birbirlerine zarar verirdi. Toplumsal yaşam çekilmez bir hâl alırdı.

Toplum yaşamını düzenleyen yasalar insanlar arasındaki ilişkileri de düzenler.. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar yazısız ve yazılı kurallar olmak üzere ikiye ayrılır.

  1. YAZISIZ KURALLAR:

Örfler, âdetler, gelenek ve görenekler, görgü kuralları, ahlak kuralları yazısız yasalardır.

Bu kurallar toplum içindeki davranışlarımızı düzenleyen saygı ve sevgiyi temel alan kurallardır.Bu yasalar, kişilerin davranışlarını iyi-kötü, doğru yanlış,olumlu-olumsuz olarak değerlendirirler.Bunlara uymayan kişiler toplum tarafından ayıplanır,kınanır. Onlarla kimse arkadaşlık etmez, konuşmak istemez. Bu kişiler yalnız kalır.Bu kurallara uymayan kişiye devlet ceza vermez. Ancak bu kişilere toplum hoş gözle bakmaz,ayıplar ve dışlar.

Yazısız kurallar;

v  Toplum içinde kendiliğinden doğar.

v  Davranış biçimleri ile nesilden nesle geçer ve süreklilik kazanır.

v  Toplumdan topluma değişiklikler gösterebilir Okumaya devam et