Tag Archive | Birinci Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

 

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti-Cepheler

osmanli-devleti-ve-cepheler


I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti-Cepheler dosyasını indirmek için TIKLAYINIZ.

 

Reklamlar

I. Dünya Savaşının Sebepleri

 

I. Dünya Savaşının Sebepleri

birinci-dunya-savasi-sebepleri
I. Dünya Savaşının Sebepleri dosyasını indirmek için TIKLAYINIZ.

 

 

Birinci Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar

 

 

I.DÜNYA SAVAŞI SONUNDA YENİLEN DEVLETLERLE YAPILAN BARIŞ ANTLAŞMALARI

 

Versay Antlaşması ( Haziran 1919): İtilaf devletleri ile Almanya arasında imzalanmış, Almanya’ya askeri ve ekonomik kısıtlamalar getirilmiş, Almanya, Avrupa’daki topraklarının bir kısmıyla bütün sömürgelerini kaybetmiş, Alsace-Loren bölgesi Fransa’ya bırakılmıştır. Bu durum Almanya’da rejim değişmesine, silahlanmanın başlamasına ve II. Dünya savaşına zemin hazırlamıştır.

Saint Germain Antlaşması (Eylül 1919): İtilâf devletleri ile Avusturya arasında imzalandı. Bu antlaşma ile Avusturya-Macaristan imparatorluğu parçalanmış Avusturya bir cumhuriyet haline getirilmiştir.

Triyanon Antlaşması (Haziran 1920): İtilaf devletleri ile Macaristan arasında imzalanmıştır.

Nöyyi Antlaşması ( Kasım 1919): Bulgaristan’ın Ege Denizi ile olan bağlantısı kesildi. Balkan Savaşları sırasında elde ettiği toprakları kaybetti.

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920): İtilaf devletleri Osmanlı devleti arasında imzalanmıştır.

Okumaya devam et

Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi

 

 

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SONA ERMESİ

1917 yılında Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine İttifak Devletleri İtilaf Devletlerine karşı üstünlük kurmuşlardı.

Ancak bu durum uzun sürmedi. Almanya’nın ABD ticaret gemilerini batırması üzerine Amerika Birleşik Devletleri İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girdi.

Amerikan birlikleri o zamana kadar hiç savaşa katılmamıştı. Almanya güçlü, dinamik olan Amerikan orduları karşısında tutunamadı. İngiliz, Fransız ve ABD birliklerinden oluşan güçlü müttefik kuvvetleri Batı Cephesinde Almanya’yı çökerttiler.

Diğer cephelerde de Almanya’nın başarısızlıkları artmaya başlamıştı.Böylece savaşın sonunda İttifak Devletleri savaşı kaybettiklerini belirterek (yenilerek) yenen devletlerle ateşkes anlaşmasını imzaladılar..

 

Bulgaristan savaştan çekildi. (İttifak devletleri bloğundan çekilen ilk devlettir.)

Müttefiklerinin yenilgiyi kabul etmesi üzerine Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması’nı (30 Ekim 1918) imzalayarak savaştan çekildi.

Ardından Avusturya ve son olarak da Almanya da savaştan çekildiler.

 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi

 

 

 

OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRMESİ

Akdeniz’de İngilizlerin önünden kaçan iki Alman ( Goben ve Breslav ) gemisi Çanakkale Boğazını geçerek Osmanlılara sığındı. Osmanlı Devleti bu iki gemiyi satın aldığını açıklayarak bu gemilere Yavuz ve Midilli adını verdi. Karadeniz’e geçen bu gemilerin Rus limanlarını topa tutması ile Osmanlı Devleti’ni fiilen savaşa girmiş oldu. Kasım 1914

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesiyle;

1-Savaş geniş bir alana yayılmıştır.

2- Savaşın süresi uzamış,

3- Yeni cepheler açılmış, mevcut cepheler genişlemiş,

4-Almanya büyük ölçüde rahatlamıştır

5-İtilaf Devletlerinin işi zorlaşmıştır.

Okumaya devam et

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)

 

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1914-1918

Üçlü İttifak (1882): Almanya, Avusturya – Macaristan, İtalya

Üçlü İtilaf (1907) : İngiltere, Fransa, Rusya

  1. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini kurması mevcut dünya dengesini altüst etti. İngiliz ve Fransız çıkarları Almanya ile bağdaşmadığından bu iki devlet birbirine yakınlaşmaya başlamıştır.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun ise Balkanlardaki çıkar çatışmaları nedeniyle Rusya ile arası açıktı. Bu nedenle Almanya’ya yakınlaştı.

Böylece savaş öncesinde bloklar oluştu. Bloklar arası soğuk savaş başladı.
Dünya Savaşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirminin üzerinde devletin katıldığı, o tarihe kadar dünyada eşi görülmemiş ilk büyük savaştır.

Mustafa Kemal, 1. Dünya savaşı çıktığı sırada Sofya’da askeri ateşe olarak bulunuyordu.

Okumaya devam et

Birinci Dünya Savaşına Katılan Devletlerin Osmanlı Devleti Hakkındaki Görüşleri

 

 

 

I.DÜNYA SAVAŞINA KATILAN DEVLETLERİN OSMANLI DEVLETİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

ABD: Amerika, Osmanlı üzerinde söz sahibi olmak için Osmanlı topraklarında okul, hastane, matbaa gibi kurumlar açarak siyasi ve ekonomik nüfuz(güç) kazanmıştır.

Fransa: Osmanlı ülkesinde yaşayan gayr-i müslimleri kışkırtarak siyasi baskılarını arttırmış ve bu yolla Osmanlıyı ele geçirmeye çalışmıştır.

Avusturya Macaristan İmparatorluğu: Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarını ele geçirerek Balkanlar’da egemenlik kurmayı ve Ege denizine ulaşmayı amaçlamıştır.

Rusya: İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirerek sıcak denizlere inmeyi ve başkenti İstanbul olan bir Slav imparatorluğu kurmayı amaçlamıştır. Bu amaçla Panslavizm politikası gütmüştür.

Almanya: Siyasi birliğini geç tamamlamış, İngiltere ile rekabet edebilmek için Osmanlı’nın Ortadoğu’daki zenginliklerini ele geçirmeyi amaçlamış, bu nedenle Osmanlı ülkesine yatırımlar yaparak ekonomik ve askeri açıdan etkinliğini arttırmaya çalışmıştır.

İtalya: Siyasi birliğini geç tamamlayan ve sömürge yarışında geç kalan İtalya, Osmanlı topraklarını ele geçirmek için büyük devletlerle birlikte hareket etmiştir.

İngiltere: Uzakdoğu sömürgelerini korumak ve Almanya’nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasını önlemek için azınlıkları ve Arapları Osmanlı’ya karşı ayaklandırmıştır.

 

Osmanlı Devleti Hangi Cephede

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

 

 

OSMANLI DEVLETİ HANGİ CEPHEDE

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU

19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’dır.

I-Fransız İhtilali: Fransız İhtilali önce Avrupa’yı etkilemiş daha sonra da etkileri tüm dünyaya yayılmıştır. Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan Milliyetçilik düşüncesi her milletin bağımsız yaşamasını ve kendi geleceğini belirlemesini öngörüyordu. Bu anlayış birçok milleti içinde barındıran imparatorlukları olumsuz etkiledi. Milliyetçilik akımının etkisi ile birçok ayaklanmalar oldu. Bu ayaklanmalar sonucu yeni devletler kuruldu. Ayrıca Fransız İhtilali ile eşitlik, hürriyet, adalet, bağımsızlık gibi kavramlar ortaya çıktı.

II-Sanayi İnkılabı: Sanayi İnkılâbı sonucunda üretim arttı. Bu durum hammadde ihtiyacı ve Pazar arayışını önemli bir sorun haline getirdi. Bu da sömürgeciliğin hız kazanmasına neden oldu. Devletler ekonomik alanda birbirleriyle rekabete başladılar. İngiltere geniş bir sömürge İmparatorluğu kurdu. Ardından Fransa ve diğer Avrupa Devletleri de sömürgeler elde etme yarışına girdiler. Böylece devletlerarası sömürgecilik yarışı başladı.

Sömürgecilik: Bir devletin, kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprakların yeraltı ve yer üstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etmesidir. Okumaya devam et