Tag Archive | Çağdaşlaşma

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Genel Özellikler-2

cagdas tukiye yolunda adimlar 2

 1. Medeni Kanunun kabulü, Halkçılık, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleriyle yakından ilgilidir.
 2. Türk Tarih Kurumu’nun açılmasıyla ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından ulusal tarih anlayışına geçilmiştir.
 3. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları, Atatürk’ün Ulusçuluk/Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.
 4. Kılık kıyafet alanındaki yenilikler Çağdaşlaşma ile ilgilidir.
 5. Soyadı kanunu Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
 6. Sosyal alanda yapılan inkılaplarla;
  Türk ulusunu çağdaşlaştırma,
  Uluslararası ilişkileri geliştirme, sınıfsız ve kaynaşmış bir toplum oluşturma amaçları etkili olmuştur.
 7. Türkiye Cumhuriyeti ekonomik alanda yenilik yaparak;
  milli/ulusal ekonominin kurulmasını,
  ülkede sanayinin kurulmasını,
  temel ihtiyaç maddelerinin öz kaynaklardan sağlanmasını amaçlamıştır.
Reklamlar

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Genel Özellikler-1

cagdas turkiye yolunda adimlar

 1. Cumhuriyet rejimine geçileceği Amasya Genelgesi’nde üstü kapalı da olsa belirtilmiştir.
 2. Hükümet bunalımının ortaya çıkması cumhuriyetin ilanını hızlandırmıştır.
 3. Cumhuriyetin ilanı ile devlet başkanlığı, rejimin adı ve hükümet bunalımları gibi sorunlar giderilmiştir.
 4. Saltanatın kaldırılması ile Halifelik siyasi gücünden yoksun bırakılmıştır.
 5. Halifeliğin kaldırılmasıyla laikliğin önündeki en büyük engel ortadan kaldırılmıştır.
 6. Halifeliğin kaldırılmasında dış ülkelerle ilişkilerimizin bozulmaması amacı da etkili olmuştur.
 7. Eğitim alanında inkılaplar yapılırken “çağdaşlaşma ve millilik” niteliği göz önünde bulundurulmuştur.
 8. Medreselerin kapatılması ve ölçülerde değişikliğe gidilmesi var olan ikiliklere son vermeye yöneliktir.
 9. Soyadı Kanunu ile hür, eşit, ve kaynaşmış bir toplum oluşturulması amaçlanmıştır.

Atatürk İlkelerinin Bütünleyici İlkeleri

 

butunleyici ilkeler

Bütünleyici İlkeler

Ulusal egemenlik, Cumhuriyetçiliği bütünler.
Milli birlik ve beraberlik, milliyetçiliği bütünler.
İnsan ve insanlık sevgisi, milliyetçilik ve halkçılığın doğal sonucudur.
Yurtta barış dünyada barış, milliyetçilik ve halkçılıkla ilgilidir.
Akılcılık ve bilimsellik, laikliği bütünler.
Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, inkılapçılığı bütünler.

Atatürk İlkeleri-İnkılapçılık

 

 

 

 

HER ALANDA YENİLİK

İNKILAPÇILIK

 

İnkılap, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır. Atatürk inkılabı, “Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseler koymuş olmaktır.” şeklinde tanımlamıştır.

   İnkılapçılık, Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir.

   Atatürk’ün inkılap anlayışı; eskiyi kaldırıp yerine yeni ve güzel olanı koymak olmakla birlikte, milli kültürün geliştirilmesi de Atatürkçülüğün özünü oluşturmaktadır. Atatürk bu konuda, “Biz, batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” diyerek milli kültürün de geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.

Okumaya devam et

Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

 

 

 

SOSYAL / TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

Şapka ve Kılık – Kıyafet Kanunu’nun Kabulü

25 Kasım 1925

Atatürk şapka’yı ilk kez Kastamonu ziyareti sırasında giymiştir.

Giyim-kuşamda çağdaşlaşma sağlandı.

Kıyafet karmaşasına son verilerek birlik beraberlik sağlandı.

 

Tekke-Zaviye ve Türbelerin kapatılması

(30 Kasım 1925)

“Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz” M.Kemal Atatürk

İnsanların dini duygularını sömüren ve gerçek amacından uzaklaşmış bu kurumlar kapatılmıştır. Ayrıca Şeyhlik, dervişlik, dedelik gibi unvanlar da kaldırılmıştır.

Laiklik ve Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

Okumaya devam et