Tag Archive | Gerçek

Gerçekleşen Düşler Ünitesi Özet

 

 

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER
Buluş: Bir şeyin ilk kez ortaya koyulması, icat edilmesidir.
Mucit: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimsedir.
Buluş yapılmasında insanların ihtiyaçlarının etkisi olmuştur. Ateşin, tekerleğin, yazının bulunması gibi.
Teknolojik gelişmelerle buluşlar birbiriyle ilişkilidir. Örneğin icat edilen telefon teknolojik gelişmeler sonucu bugünkü halini almıştır.
İcat edilen ürünler insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelince günümüz teknolojisi ile gelişirler.
İnsanların hayatını etkileyen birçok buluş vardır. Bu buluşların en önemlilerinden birisi ateştir.
Ateşin bulunmasıyla insanlar yemeklerini pişirmeye başlamışlar, ısınmaya ve ateşi ışık kaynağı olarak kullanmaya başlamışlardır.
Demirin bulunmasıyla tarımda gelişmeler sağlamışlardır.
Tekerleğin bulunmasıyla yüklerini kolayca taşımışlar, basit ulaşım araçları yapmışlardır.
Yazının bulunmasıyla insanlar bilgi birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmışlardır.
Buhar makinesinin yapılması, telgrafın kullanılması ve elektriğin bulunması insanların hayatını etkileyen en önemli buluşlardan bazılarıdır. Buluşlar ve icatlar insanların hayatını kolaylaştırır, değiştirir ve zaman kaybını azaltır. Okumaya devam et

Reklamlar