Tag Archive | Halkçılık

Halkçılık İlkesi

Halkçılık İlkesi

 

5-halkcilik
Halkçılık İlkesi RENKLİ İNDİR

RENKSİZ İNDİR

Reklamlar

Halkçılık İlkesi

 

 

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi, Anlamı, Kavramlar ve İlgili İnkılaplar

halkçılık

Atatürk İlkelerinin Bazı Özellikleri

Atatürk ilke özellik

Atatürk İlkelerinin Bazı Özellikleri

Cumhuriyet, tüm vatandaşların yönetime eşit katılmasını sağlamıştır.
Atatürk milliyetçiliği; Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu artırmasını, varlığını yükseltmeyi amaçlar.
Halkçılık ilkesi ile Türk toplumu kanun önünde eşit olma, yönetime katılma ve devlet imkanlarından eşit şekilde faydalanma olanağını elde etmiştir.
Laik devlet, bütün inançlar karşısında tarafsızdır. Yalnızca batıl inançların yayılması karşısında taraflıdır.
Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıklar giderilmiştir.
İnkılapçılık ilkesi, Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmadığının kanıtıdır.
Atatürk ilkeleri 1937’de anayasa alınmıştır.

Atatürk İlkeleri ile İlgili Anahtar Kavramlar

 

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ ANAHTAR KAVRAMLAR

 

Cumhuriyetçilik   

 • Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir.
 • En önemli unsur seçimdir.
 • Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir.
 • Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına konulmuştur.
 • Atatürk’e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim cumhuriyettir.
 • Hükümet ile halk arasında ayrılık bırakmamıştır.
 • Anahtar Kelimeler Ulusal (milli) egemenlik, Ulusal irade, Seçim, Çok partili rejim, Seçme ve seçilme hakkı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri-Halkçılık

 

 

 

 

HALKÇILIK

Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir.

Halkçılık, milletin çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır. Halkçılıkta belli bir grup, kişi ya da sınıf üstünlüğü yoktur. Toplumu oluşturan bütün vatandaşlar ülkesine ve devletine karşı hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Herkes devlet imkânlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Kanunlar önünde herkes eşittir.

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

 

 • Cumhuriyetin ilanıyla egemenliğin doğrudan halka verilmesi
 • Hukuk birliğinin gerçekleştirilmesiyle kanunlar karşısında eşitliğin sağlanması
 • Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıklarının sona erdirilmesi ve toplumda eşitliğin sağlanması

 

 • Soyadı Kanunu’nun yanı sıra çıkarılan bir kanunla “ağa, hacı, hoca, hafız, molla, bey” gibi ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması

 

 • Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle sosyal ve ekonomik alanlarda kadın – erkek eşitliğinin sağlanması
 • Sosyal devlet ilkesinin benimsenmesi
 • Halkçılık ilkesi, hem cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur.