Tag Archive | Milliyetçilik

Milliyetçilik İlkesi

Milliyetçilik İlkesi

4-milliyetcilik

Milliyetçilik İlkesi RENKLİ İNDİR

Milliyetçilik İlkesi RENKSİZ İNDİR

Reklamlar

Milliyetçilik İlkesi

 

 

 

Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi, Anlamı, Kavramlar ve İlgili İnkılaplar

Milliyetcilik

Atatürk İlkelerinin Bazı Özellikleri

Atatürk ilke özellik

Atatürk İlkelerinin Bazı Özellikleri

Cumhuriyet, tüm vatandaşların yönetime eşit katılmasını sağlamıştır.
Atatürk milliyetçiliği; Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu artırmasını, varlığını yükseltmeyi amaçlar.
Halkçılık ilkesi ile Türk toplumu kanun önünde eşit olma, yönetime katılma ve devlet imkanlarından eşit şekilde faydalanma olanağını elde etmiştir.
Laik devlet, bütün inançlar karşısında tarafsızdır. Yalnızca batıl inançların yayılması karşısında taraflıdır.
Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıklar giderilmiştir.
İnkılapçılık ilkesi, Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmadığının kanıtıdır.
Atatürk ilkeleri 1937’de anayasa alınmıştır.

Atatürk İlkeleri ile İlgili Anahtar Kavramlar

 

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ ANAHTAR KAVRAMLAR

 

Cumhuriyetçilik   

 • Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir.
 • En önemli unsur seçimdir.
 • Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir.
 • Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına konulmuştur.
 • Atatürk’e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim cumhuriyettir.
 • Hükümet ile halk arasında ayrılık bırakmamıştır.
 • Anahtar Kelimeler Ulusal (milli) egemenlik, Ulusal irade, Seçim, Çok partili rejim, Seçme ve seçilme hakkı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri-Milliyetçilik

 

 

 

 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

MİLLİYETÇİLİK

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltilmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir.

Milliyetçiliğin en önemli unsuru millettir. Atatürk’e göre milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleridir. Milliyetçilik bir duygu işidir. Bir insan kökeni ne olursa olsun kendini hangi millete ait hissediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Atatürk ne mutlu Türk olana değil “Ne mutlu Türküm diyene” demiştir.

 • Atatürk milliyetçiliğinin özellikleri şunlardır:

 

 • Birleştirici ve bütünleştiricidir.
 • Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını savunur.
 • İnsanlığa değer verir.
 • Barışçıdır.
 • Başka milletlere saygılıdır.
 • Irkçılığa karşıdır.

Okumaya devam et

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

 

 

 

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) ile

Medreseler kapatıldı.

Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.

Karma ve laik eğitime geçildi.

Eğitimde birlik sağlandı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreselerin kapatılması Laiklik ilkesi ile, eğitimde eşitlik sağlandığı için Halkçılık ilkesi ile, eğitimi milli hale getirdiği içim Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.

Yeni Türk Alfabesinin-Latin harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

 Öğrenim kolaylaştı. Okumaya devam et