Tag Archive | Sömürgecilik

Osmanlı Devleti Hangi Cephede

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

 

 

OSMANLI DEVLETİ HANGİ CEPHEDE

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU

19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’dır.

I-Fransız İhtilali: Fransız İhtilali önce Avrupa’yı etkilemiş daha sonra da etkileri tüm dünyaya yayılmıştır. Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan Milliyetçilik düşüncesi her milletin bağımsız yaşamasını ve kendi geleceğini belirlemesini öngörüyordu. Bu anlayış birçok milleti içinde barındıran imparatorlukları olumsuz etkiledi. Milliyetçilik akımının etkisi ile birçok ayaklanmalar oldu. Bu ayaklanmalar sonucu yeni devletler kuruldu. Ayrıca Fransız İhtilali ile eşitlik, hürriyet, adalet, bağımsızlık gibi kavramlar ortaya çıktı.

II-Sanayi İnkılabı: Sanayi İnkılâbı sonucunda üretim arttı. Bu durum hammadde ihtiyacı ve Pazar arayışını önemli bir sorun haline getirdi. Bu da sömürgeciliğin hız kazanmasına neden oldu. Devletler ekonomik alanda birbirleriyle rekabete başladılar. İngiltere geniş bir sömürge İmparatorluğu kurdu. Ardından Fransa ve diğer Avrupa Devletleri de sömürgeler elde etme yarışına girdiler. Böylece devletlerarası sömürgecilik yarışı başladı.

Sömürgecilik: Bir devletin, kendi sınırları dışındaki topraklarda egemenlik kurması, o toprakların yeraltı ve yer üstü kaynaklarına sahip olarak ekonomik ve siyasi çıkarlar elde etmesidir. Okumaya devam et

Reklamlar